Thiết bị cấp đông

– Ứng dụng: Là loại thiết bị cấp đông bằng băng chuyền, dùng để đông các sản phẩm Block và đông liên tục, băng chuyền là hệ truc tải inox, Sản phẩm được đặt vào khây và xếp chồng lên nhau, có khoảng hở giữa các khây để gió lạnh thổi qua. Ưu điểm của loại này là đông nhanh, loại này đông được chủ yếu nhờ gió lạnh, sau quá trình đông, nhiệt độ tâm sản phẩm phải đạt tối thiểu là -180C.

– Các loại sản phẩm cần: Loại này chủ yếu là hàng đông Block: Tôm, Mực, Bạch Tuộc.

BQF đông bạch tuộc BQF đông tôm BQF đông mực

– Hệ thống này nhiệt độ bay hơi dàn lạnh: -400C đến -450C, nên phải sử dụng máy nén 2 cấp, trục vít hoặc piston.

– Công suất băng chuyền lớn: 1000kg/hr, 1500kg/hr, 3000kg/hr, thời gian cấp đông từ đầu vào đến đầu ra là từ 60 phút.

– Gas sử dụng: R22, R404a, R505a, R717(NH3)

– Kiểu cấp dịch: Tiết lưu nhiệt nhiều ngỏ (Multi-Expension Valves) hay Bơm dịch (Liquid Pump)

Video Clip về Băng chuyền BQF – Block Quick Freezer: