Trung Tâm Thương Mại Big C Mỹ Tho, Tiền Giang (2018)