CTY CP KINH DOANH XNK THỦY SẢN HẢI PHÒNG – HẢI PHÒNG