Big C Mỹ Tho – Tiền Giang

Gói thầu: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH BIG C MỸ THO – TIỀN GIANG

Tên dự án: BIG C MỸ THO – TIỀN GIANG

Hạng mục cung cấp: Panel, cửa, hệ thống lạnh và kho

Thương hiêu: Kingspan izopoli, PFI, Dorin,Bitzer