Nha Trang Seafood – KCN Thốt Nốt – Cần Thơ

Gói thầu: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHO LẠNH

Tên dự án: Nhatrang Seafoods Cần Thơ

Hạng mục cung cấp: Panel

Thương hiêu: Kingspan izopoli