Nhà máy Kewipi Việt Nam- Bình Dương

Tên dự án: Nhà máy Kewipi Việt Nam- Bình Dương
Hạng mục cung cấp: Hệ thống lạnh Bitzer Germany và dàn lạnh Luve Italy 12 cụm và dàn lạnh.
Thương hiệu: Bitzer – Made in Germany, Luve- Made in Italy