Nhà máy thủy sản Stapimex Sóc Trăng

Tên dự án: Nhà máy thủy sản Stapimex Sóc Trăng
Hạng mục cung cấp: Hệ thống BQF 3 tấn/mẻ, hệ điều hòa nhà xưởng
Thương hiêu: Kobelco- Made in Japan, Luve – Italy, Kingspan izopoli- Made in Turkey.