Nhà máy URC Bình Dương

Tên dự án: Nhà máy URC Bình Dương
Hạng mục cung cấp: Hệ thống máy Bitzer Germany làm lạnh nước
Thương hiệu: Bitzer- Made in Germany.