Nha Trang Seafood F17 – Nha Trang – Khánh Hòa

Gói thầu: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHO LANH

Tên dự án: Nhatrang Seafoods F17

Hạng mục cung cấp: Panel

Thương hiêu: Kingspan