Thiết bị cấp đông

Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,000kg/mẻ đến 2,000kg/mẻ
– Sản phẩm: Tôm, cá Semi Block
– Nhiệt độ tâm sản phẩm sau cấp đông: -18oC
– Gas lạnh: R22, R404A, NH3
– Kiểu cấp dịch: Tiết lưu hay bơm dịch
– Vật liệu chế tạo:
+ Tấm lắc hợp kim nhôm
+ Toàn bộ bằng Inox 304