Thiết bị cấp đông

– Ứng dụng: Là loại thiết bị tủ đông có các khây hay mâm sản phẩm chất lên xe, kệ rồi cho vào tủ đông, hay hầm đông, tủ đông này là đông được chủ yếu nhờ gió lạnh sau quá trình đông, nhiệt độ tâm sản phẩm phải đạt tối thiểu là -180C.

– Các loại sản phẩm cần: Loại này chủ yếu là hàng đông rời, nguyên con hay fillet, nếu là sản phẩm nguyên con loại kích thước lớn thì sử dụng là hầm đông, nếu là sản phẩm nhỏ thì sử dụng là tủ đông, thường dùng cho đông cá các loại, rau, củ, quả, Đông khô.

– Công suất tủ đông nhỏ nhất: 500kg/mẻ, 1000kg/mẻ, 1500kg/mẻ, 2000kg/mẻ, thời gian cấp đông từ 1h đến 2h.

– Công suất của hầm đông thường: 3 tấn/mẻ, 5 tấn/mẻ, 10 tấn/mẻ, 15 tấn/mẻ, thời gian cấp đông từ 3h đến 8h, 10h tùy thuộc yêu cầu và công suất máy & dàn lạnh.

– Hệ thống này nhiệt độ bay hơi dàn lạnh: -350C đến -400C, nên phải sử dụng máy nén 2 cấp, trục vít hoặc piston.

– Gas sử dụng: R22, R404A, R505A, R717(NH3)

– Kiểu cấp dịch: Tiết lưu nhiệt nhiều ngỏ (Multi-Expension Valves) hay Bơm dịch (Liquid Pump)