Bảo trì – bảo hành – Sửa chữa

BẢO TRÌ – BẢO HÀNH – SỬA CHỮA

Western sẽ bảo hành miễn phí theo điều kiện hợp đồng toàn bộ các thiết bị do Western thực hiện cung cấp và lắp đặt trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn gia công trình. Ngoài ra, Western còn hỗ trợ quý khách hàng trong việc bảo trì hệ thống và sửa chữa thiết bị khi quý khách hàng yêu cầu. Với kho hàng phụ tùng dự trữ sẵn phong phú, Western sẽ mang lại sự đáp ứng nhanh và tốt nhất cho mọi yêu cầu.

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.